[k 17.02.2020] [web školy]
Gymnasium Přípotoční 1.-4.C 1969-1973
http://gp73c.ksp.cz   http://www.gp73c.ksp.cz
4.C
M.HRUBÁ
Pospolitost bývalého třídního kolektivu udržuje a setkání spolužáků organizuje
Kulturní sdružení Pára (KSP);
jeho zakládajícími členy byli právě bývalí spolužáci a mezi jeho členy tvoří i po desítkách let stále většinu.
Některé další informace o bývalých spolužácích, kteří jsou členy nebo příznivci KSP, lze nalézt i na webu Páry.

Má-li někdo nějaké další zajímavé informace (zejména fotografie) související s tématem tohoto webu a vhodné k vystavení, nechť je prosím poskytne správci webu prostřednictvím e-mailu na adresu gp73c@centrum.cz  - díky! Vítány jsou též opravné poznámky a jiné návrhy na změny a doplnění obsahu webu. Rovněž je důležité hlásit veškeré změny kontaktních údajů (adresa, telefon, e-mail), abychom se nepoztráceli!


Značení dat aktualizace
dle jejich stáří:
   dd.mm.rr asi do týdne;    dd.mm.rr asi od měsíce do čtvrtroku;
   dd.mm.rr asi od týdne do měsíce;    dd.mm.rr asi od čtvrtroku do půlroku.


Odkaz na akualizaci ke starší události
Proti toku času...
[začátek] Název webu: g=gymnasium, p=Přípotoční, 73=rok ukončení studia, c=třída C.