[bez diakritiky]

Gymnasium Přípotoční 1.-4.C 1969-1973
[Úvodní strana]

Setkání třídy 40 let po maturitě
v pátek 24. května 2013
[průběh a fotodokumentace]
[podrobný plán akce]

další faktografické údaje a fotodokumentace budou doplněny

Setkání se zúčastnilo 15 bývalých spolužaček a všech 13 bývalých spolužáků..
Zbylé 4 spolužačky se nezúčastily: Z.Haluzová (Chalabalová), H.Křelinová (Miškovská), J.Michálková (Elbrsová) a R.Nováková (Marková).

učitelského sboru přišlo 5 pedagogů: N.Jeřábová (Pražanová), která již minule zaujala zástupně post třídní (po zesnulé M.Hrubé), J.Malcová (Horáková), J.Tominová, J.Čtvrtečka a A.Fuhrmann (v pořadí podle příchodu).
M.Myslivečková účast předem odřekla (byla už na chatě) a z uvažované účasti I.Veselé (Voráčkové) nakonec sešlo.


Rámcový časový plán začátků jednotlivých fází setkání [podrobný plán]
 17:00 sraz u Botiče (kuřáci v 16:45)
 17:10 prohlídka budovy Gymnasia Přípotoční
 18:00 posezení v restauraci Waikiki (dříve U Sokola)
 19:00 večerní setkání v nekuřácké restauraci Pod lipami (dříve Jaro)

Účastníci setkání

původní
příjmení
příjmení jméno  u Botiče v gymnasiu  Waikiki Pod Lipami 
   BgWP BgW BgP Bg gWP WP  P
 Antoš Jan ×× ××  ¤      
 Bádal Miroslav ×× ××  ¤      
Malá Cudlínová Eva  × ××      ¤  
 Čtvrtečka Jan ×× ×    ¤     
 Dostál Petr    ××       ¤ 
 Doušková Helena    ××       ¤ 
 Dytrich David ×× ××  ¤      
Paulová Fiedlerová Milada ×× ××  ¤      
 Fuhrmann Antonín    ××       ¤ 
Lutrýnová Galliová Renata ×× ××  ¤      
 Hrabal Miroslav ×× ××  ¤      
 Chrt Jaroslav ×× ××  ¤      
 Chudoba Daniel ×× ××  ¤      
Pražanová Jeřábová Naděžda ××        ¤   
 Judl Jiří ×× ××  ¤      
Formánková Kadlecová Iva ××  ×    ¤    
 Kašpar Luboš ×× ××  ¤      
Skleničková Lípová Blanka ×× ××  ¤      
Horáková Malcová Jitka ×x        ¤   
 Novák Josef ×× ××  ¤      
Straková Novotná Věra    ××       ¤ 
Kadlecová Ruckstuhl Olga ×× ××  ¤      
Štiková Schwarzová Dagmar    ××       ¤ 
 Smetana Pavel ×× ××  ¤      
 Soukup Petr ×× ××  ¤      
Vorlíčková Stárková Helena     ×        ¤
Buchtíková Šmidrkalová Marcela     ×        ¤
Řeháková Šulcová Marie ×× ××  ¤      
 Tominová Jana ×× ××  ¤      
 Tyc Jan    ××       ¤ 
Fidlerová Vilhelmová Naděžda     ×        ¤
Sloupová Voříšková Olga ×× ××  ¤      
Frantíková Zdobinová Vladimíra ×× ××  ¤      
28+5 19+420+4 24+328+2  18+1 0+1 1+0 0+2  1+0 5+1 3+0

Při setkání účastníci opravili a doplnili své kontaktní údaje, aktualizovaný adresář je trvale dostupný (s omezeným přístupem).


Průběh setkání, zhodnocení a fotodokumentace
[úvod a účastníci] [zdravice a rébusy od N.Jeřábové]
[momentky J.Antoše]
[momentky P.Soukupa]
[momentky L.Kašpara]

Z pedagogů zaslouží zvláštní pozornost účast J.Tominové, která absolvovala jako jediná všechny části setkání (nehledíc na nohu po operaci), a A.Fuhrmanna, který vydržel nejdéle a obětavě se ve prospěch své účasti zřekl předvečera na svatbě, kam byl pozván a kde přišel mj. i o soukromý koncert legendární skupiny Blue Effect (pobavil se však při připomenutí příhody ze školního výletu do Nízkých Tater v roce 1971, kdy po namáhavém výstupu na vrchol oslovil tehdejším kuřáctvím spřízněného studenta slovy "Hrabale, nebyla by cigaretka?").

Zvláštní pochvaly je hodný počin I.Kadlecové (Formánkové), která jako jediná vyslyšela žádost archiváře třídy a přinesla ze svého fotoarchivu dvě pozoruhodnosti: fotografii A.Fuhrmanna z výše zmíněného výletu v roce 1971 a tři fotografie z předtančení na maturitním plese v roce 1972, na kterých jsou zachyceni ona, B.Skleničková (Lípová), M.Bádal a J.Novák. Kéž by i ostatní probrali své zapadlé poklady a ukázali je, dokud mají koho potěšit!

Setkání mělo proti předchozímu o dost více účastníků, a to nejen z řad bývalých spolužáků, ale i pedagogů. I přesto organizátoři znovu vyzývají absentérky, zvlášt ty, které se tentokrát nezúčastnily z malicherných důvodů, aby se příště polepšily. Ke své škodě totiž tentokrát přišly asi už skutečně o definitivně poslední možnost prohlídky školy s doprovodem našich pedagogů, protože za pět let tam již nikdo z nich skoro jistě nebude. Navíc bude stále aktuálnější hrozba (ač si to nikdo nepřeje), že někdo další již nebude definitivně mezi námi, a to nejen z kantorů.


Plán setkání
[pozvánka] [úvod a účastníci]

[úvod a účastníci]
 
[s diakritikou]

Gymnasium Pripotocni 1.-4.C 1969-1973
[Uvodni strana]

Setkani tridy 40 let po maturite
v patek 24. kvetna 2013
[prubeh a fotodokumentace]
[podrobny plan akce]

dalsi faktograficke udaje a fotodokumentace budou doplneny

Setkani se zucastnilo 15 byvalych spoluzacek a vsech 13 byvalych spoluzaku..
Zbyle 4 spoluzacky se nezucastily: Z.Haluzova (Chalabalova), H.Krelinova (Miskovska), J.Michalkova (Elbrsova) a R.Novakova (Markova).

ucitelskeho sboru prislo 5 pedagogu: N.Jerabova (Prazanova), ktera jiz minule zaujala zastupne post tridni (po zesnule M.Hrube), J.Malcova (Horakova), J.Tominova, J.Ctvrtecka a A.Fuhrmann (v poradi podle prichodu).
M.Mysliveckova ucast predem odrekla (byla uz na chate) a z uvazovane ucasti I.Vesele (Vorackove) nakonec seslo.


Ramcovy casovy plan zacatku jednotlivych fazi setkani [podrobny plan]
 17:00 sraz u Botice (kuraci v 16:45)
 17:10 prohlidka budovy Gymnasia Pripotocni
 18:00 posezeni v restauraci Waikiki (drive U Sokola)
 19:00 vecerni setkani v nekuracke restauraci Pod lipami (drive Jaro)

Ucastnici setkani

puvodni
prijmeni
prijmeni jmeno  u Botice v gymnasiu  Waikiki Pod Lipami 
   BgWP BgW BgP Bg gWP WP  P
 Antos Jan xx xx  $      
 Badal Miroslav xx xx  $      
Mala Cudlinova Eva  x xx      $  
 Ctvrtecka Jan xx x    $     
 Dostal Petr    xx       $ 
 Douskova Helena    xx       $ 
 Dytrich David xx xx  $      
Paulova Fiedlerova Milada xx xx  $      
 Fuhrmann Antonin    xx       $ 
Lutrynova Galliova Renata xx xx  $      
 Hrabal Miroslav xx xx  $      
 Chrt Jaroslav xx xx  $      
 Chudoba Daniel xx xx  $      
Prazanova Jerabova Nadezda xx        $   
 Judl Jiri xx xx  $      
Formankova Kadlecova Iva xx  x    $    
 Kaspar Lubos xx xx  $      
Sklenickova Lipova Blanka xx xx  $      
Horakova Malcova Jitka xx        $   
 Novak Josef xx xx  $      
Strakova Novotna Vera    xx       $ 
Kadlecova Ruckstuhl Olga xx xx  $      
Stikova Schwarzova Dagmar    xx       $ 
 Smetana Pavel xx xx  $      
 Soukup Petr xx xx  $      
Vorlickova Starkova Helena     x        $
Buchtikova Smidrkalova Marcela     x        $
Rehakova Sulcova Marie xx xx  $      
 Tominova Jana xx xx  $      
 Tyc Jan    xx       $ 
Fidlerova Vilhelmova Nadezda     x        $
Sloupova Voriskova Olga xx xx  $      
Frantikova Zdobinova Vladimira xx xx  $      
28+5 19+420+4 24+328+2  18+1 0+1 1+0 0+2  1+0 5+1 3+0

Pri setkani ucastnici opravili a doplnili sve kontaktni udaje, aktualizovany adresar je trvale dostupny (s omezenym pristupem).


Prubeh setkani, zhodnoceni a fotodokumentace
[uvod a ucastnici] [zdravice a rebusy od N.Jerabove]
[momentky J.Antose]
[momentky P.Soukupa]
[momentky L.Kaspara]

Z pedagogu zaslouzi zvlastni pozornost ucast J.Tominove, ktera absolvovala jako jedina vsechny casti setkani (nehledic na nohu po operaci), a A.Fuhrmanna, ktery vydrzel nejdele a obetave se ve prospech sve ucasti zrekl predvecera na svatbe, kam byl pozvan a kde prisel mj. i o soukromy koncert legendarni skupiny Blue Effect (pobavil se vsak pri pripomenuti prihody ze skolniho vyletu do Nizkych Tater v roce 1971, kdy po namahavem vystupu na vrchol oslovil tehdejsim kuractvim sprizneneho studenta slovy "Hrabale, nebyla by cigaretka?").

Zvlastni pochvaly je hodny pocin I.Kadlecove (Formankove), ktera jako jedina vyslysela zadost archivare tridy a prinesla ze sveho fotoarchivu dve pozoruhodnosti: fotografii A.Fuhrmanna z vyse zmineneho vyletu v roce 1971 a tri fotografie z predtanceni na maturitnim plese v roce 1972, na kterych jsou zachyceni ona, B.Sklenickova (Lipova), M.Badal a J.Novak. Kez by i ostatni probrali sve zapadle poklady a ukazali je, dokud maji koho potesit!

Setkani melo proti predchozimu o dost vice ucastniku, a to nejen z rad byvalych spoluzaku, ale i pedagogu. I presto organizatori znovu vyzyvaji absenterky, zvlast ty, ktere se tentokrat nezucastnily z malichernych duvodu, aby se priste polepsily. Ke sve skode totiz tentokrat prisly asi uz skutecne o definitivne posledni moznost prohlidky skoly s doprovodem nasich pedagogu, protoze za pet let tam jiz nikdo z nich skoro jiste nebude. Navic bude stale aktualnejsi hrozba (ac si to nikdo nepreje), ze nekdo dalsi jiz nebude definitivne mezi nami, a to nejen z kantoru.


Plan setkani
[pozvanka] [uvod a ucastnici]

[uvod a ucastnici]