Gymnasium Přípotoční 1.-4.C 1969-1973
[Úvodní strana]

Setkání třídy 40 let po maturitě
v pátek 24. května 2013
18.10.19 [průběh, fotodokumentace a videodokumentace]
[podrobný plán akce]

Setkání se zúčastnilo 15 bývalých spolužaček a všech 13 bývalých spolužáků..
Zbylé 4 spolužačky se nezúčastily: Z.Haluzová (Chalabalová), H.Křelinová (Miškovská), J.Michálková (Elbrsová) a R.Nováková (Marková).

učitelského sboru přišlo 5 pedagogů: N.Jeřábová (Pražanová), která již minule zaujala zástupně post třídní (po zesnulé M.Hrubé), J.Malcová (Horáková), J.Tominová, J.Čtvrtečka a A.Fuhrmann (v pořadí podle příchodu).
M.Myslivečková účast předem odřekla (byla už na chatě) a z uvažované účasti I.Veselé (Voráčkové) nakonec sešlo.


Rámcový časový plán začátků jednotlivých fází setkání [podrobný plán]
 17:00 sraz u Botiče (kuřáci v 16:45)
 17:10 prohlídka budovy Gymnasia Přípotoční
 18:00 posezení v restauraci Waikiki (dříve U Sokola)
 19:00 večerní setkání v nekuřácké restauraci Pod lipami (dříve Jaro)

Účastníci setkání

původní
příjmení
příjmení jméno  u Botiče v gymnasiu  Waikiki Pod Lipami 
   BgWP BgW BgP Bg gWP WP  P
 Antoš Jan ×× ××  ¤      
 Bádal Miroslav ×× ××  ¤      
Malá Cudlínová Eva  × ××      ¤  
 Čtvrtečka Jan ×× ×    ¤     
 Dostál Petr    ××       ¤ 
 Doušková Helena    ××       ¤ 
 Dytrich David ×× ××  ¤      
Paulová Fiedlerová Milada ×× ××  ¤      
 Fuhrmann Antonín    ××       ¤ 
Lutrýnová Galliová Renata ×× ××  ¤      
 Hrabal Miroslav ×× ××  ¤      
 Chrt Jaroslav ×× ××  ¤      
 Chudoba Daniel ×× ××  ¤      
Pražanová Jeřábová Naděžda ××        ¤   
 Judl Jiří ×× ××  ¤      
Formánková Kadlecová Iva ××  ×    ¤    
 Kašpar Luboš ×× ××  ¤      
Skleničková Lípová Blanka ×× ××  ¤      
Horáková Malcová Jitka ×x        ¤   
 Novák Josef ×× ××  ¤      
Straková Novotná Věra    ××       ¤ 
Kadlecová Ruckstuhl Olga ×× ××  ¤      
Štiková Schwarzová Dagmar    ××       ¤ 
 Smetana Pavel ×× ××  ¤      
 Soukup Petr ×× ××  ¤      
Vorlíčková Stárková Helena     ×        ¤
Buchtíková Šmidrkalová Marcela     ×        ¤
Řeháková Šulcová Marie ×× ××  ¤      
 Tominová Jana ×× ××  ¤      
 Tyc Jan    ××       ¤ 
Fidlerová Vilhelmová Naděžda     ×        ¤
Sloupová Voříšková Olga ×× ××  ¤      
Frantíková Zdobinová Vladimíra ×× ××  ¤      
28+5 19+420+4 24+328+2  18+1 0+1 1+0 0+2  1+0 5+1 3+0

Při setkání účastníci opravili a doplnili své kontaktní údaje, aktualizovaný adresář je trvale dostupný (s omezeným přístupem).


Průběh setkání, zhodnocení a fotodokumentace
[úvod a účastníci] [zdravice a rébusy od N.Jeřábové]
[momentky J.Antoše]
[momentky P.Soukupa]
[momentky L.Kašpara]
18.10.19 [videodokumentace L.Kašpara]

Z pedagogů zaslouží zvláštní pozornost účast J.Tominové, která absolvovala jako jediná všechny části setkání (nehledíc na nohu po operaci), a A.Fuhrmanna, který vydržel nejdéle a obětavě se ve prospěch své účasti zřekl předvečera na svatbě, kam byl pozván a kde přišel mj. i o soukromý koncert legendární skupiny Blue Effect (pobavil se však při připomenutí příhody ze školního výletu do Nízkých Tater v roce 1971, kdy po namáhavém výstupu na vrchol oslovil tehdejším kuřáctvím spřízněného studenta slovy "Hrabale, nebyla by cigaretka?").

Zvláštní pochvaly je hodný počin I.Kadlecové (Formánkové), která jako jediná vyslyšela žádost archiváře třídy a přinesla ze svého fotoarchivu dvě pozoruhodnosti: fotografii A.Fuhrmanna z výše zmíněného výletu v roce 1971 a tři fotografie z předtančení na maturitním plese v roce 1972, na kterých jsou zachyceni ona, B.Skleničková (Lípová), M.Bádal a J.Novák. Kéž by i ostatní probrali své zapadlé poklady a ukázali je, dokud mají koho potěšit!

Setkání mělo proti předchozímu o dost více účastníků, a to nejen z řad bývalých spolužáků, ale i pedagogů. I přesto organizátoři znovu vyzývají absentérky, zvlášt ty, které se tentokrát nezúčastnily z malicherných důvodů, aby se příště polepšily. Ke své škodě totiž tentokrát přišly asi už skutečně o definitivně poslední možnost prohlídky školy s doprovodem našich pedagogů, protože za pět let tam již nikdo z nich skoro jistě nebude. Navíc bude stále aktuálnější hrozba (ač si to nikdo nepřeje), že někdo další již nebude definitivně mezi námi, a to nejen z kantorů.


Plán setkání
[pozvánka] [úvod a účastníci]

[úvod a účastníci]