Gymnasium Přípotoční 1.-4.C 1969-1973
[Úvodní strana]

Setkání třídy 20 let po maturitě
pátek 4. června 1993 (Dolní Měcholupy)
[fotodokumentace]

Účastníci srazu: 13 spolužaček, 11 spolužáků a z pedagogů M.Myslivečková; ze spolužaček nepřišly (příjmení z doby středoškolského studia): J.Elbrsová, N.Fidlerová, O.Kadlecová, H.Miškovská, M.Řeháková, V.Straková a J.Zemanová, ze spolužáků nepřišli M.Hrabal a D.Chudoba.

Opis původní tištěné pozvánky (nakonec se však sraz konal v původně zamýšleném termínu 4.6.1993 a ne v Nuslích, nýbrž v Dolních Měcholupech):

                       Praha 27. dubna 1993
 
   Vážená spolužačko / Vážený spolužáku,
 
   při příležitosti dvacátého výročí maturity a skončení našeho
studia v gymnasiu Přípotoční si dovoluje Kulturní sdružení "Pára"
(dále jen KSP) jako významná složka naší bývalé třídy uspořádat
slavnostní setkání abiturientů a tímto Tě na tento sraz pozvat.
 
  Setkání se uskuteční v sobotu 5. června t.r. od 19 hodin
v restauraci "U žaludu" v Praze 4-Nuslích, Nuselská 114.
 
Pozor na změnu!
  Akce je skutečně v sobotu 5.6. Původně předpokládaný termín
pátek 4.6. (ohlášený v dostatečném předstihu těm, kteří byli te-
lefonicky zastižitelní) nebylo možno dodržet kvůli provozním mož-
nostem na místě setkání, které nám původně nebyly známy.
 
  Spojení městskou hromadnou dopravou je použitím tramvaje lin-
ky 11, na kterou je možno přestoupit z metra A (ze stamice Želiv-
ského nebo ze stanice Muzeum podchodem pod magistrálou za Národní
muzeum), z metra C (ze stanice I.P.Pavlova za roh do Bělehradské
ul.), vždy ve směru na Spořilov, výstupní zastávka "Pod Jezerkou"
(druhá za nám. bří Synků); po vystoupení je nutno dojít ještě asi
200 metrů ve směru jízdy, dotyčná restaurace je po pravé straně.
 
  Předpokládáme možnost účasti některých oblíbených profesorek
a profesorů, kteří nás učili a budou ochotni přijít.
 
  V případě, že se srazu hodláš zúčastnit, v což doufáme, zašli
prosím na níže uvedenou adresu poštovní poukázkou typu C zálohu
ve výši 180,- Kč (sto osmdesát korun), tak aby byla doručena
nejpozději do 18. května t.r. Tento postup je nutný vzhledem
k nutnosti potvrdit včas objednávku místnosti a menu s upřesněním
počtu účastníků. Proto úhrada na místě není možná.
  Vzhledem ke společné večeři  s přípitkem a slavnostním
projevem předsedy KSP v 19.30 hodin Tě prosíme o včasný příchod.
 
  Nakonec věnuj prosím pozornost přiloženému adresáři. Pokud
zjistíš v údajích o své  osobě nesprávnost (nebo i o jiných,
k nimž jsou Ti známy údaje správné), sděl to prosím organizátorům
akce, a to nejlépe na poukázce zezadu v kolonce "Zpráva příjemci"
(nebo telefonicky popř. písemně při Tvé neúčasti na setkání).
Tímto bude umožněno při setkání rozdat adresář odpovídající ak-
tuálnímu stavu (nezúčastněným, kteří o sobě dají vědět, adresář
zašleme).
 
  Na Tvou účast se těší organizátoři
 
             Ing. Pavel Smetana, předseda KSP v.r.
             Křesomyslova 16
         140 16 Praha 4
 
             Ing. Luboš Kašpar, tiskový tajemník KSP

[úvod]