Gymnasium Přípotoční 1.-4.C 1969-1973
[Úvodní strana]

Seznam žáků
[třídní funkce] [zasedací pořádek]

Podle původního příjmení

jméno původní příjmení  poslední známé
příjmení
Jan Antoš Antoš
Miroslav Bádal Bádal
Marcela Buchtíková Šmidrkalová
Petr Dostál Dostál
Helena Doušková Doušková
David Dytrich Dytrich
Jaroslava Elbrsová Michálková
Naděžda Fidlerová Vilhelmová
Iva Formánková Kadlecová
Vladimíra Frantíková Zdobinová
Miroslav Hrabal Hrabal
Zdenka Chalabalová Haluzová
Jaroslav Chrt Chrt
Daniel Chudoba Chudoba
Jiří Judl Judl
Olga Kadlecová Ruckstuhl
Luboš Kašpar Kašpar
Renata Lutrýnová Galliová
Eva Malá Cudlínová
Renata Marková Nováková
Hana Miškovská Křelinová
Josef Novák Novák
Milada Paulová Fiedlerová
Marie Řeháková Šulcová
Blanka Skleničková Lípová
Olga Sloupová Voříšková
Pavel Smetana Smetana
Petr Soukup Soukup
Věra Straková Novotná
Dagmar Štiková Schwarzová
Jan Tyc Tyc
Helena Vorlíčková Stárková
Jana Zemanová Večeřová
Podle posledního známého příjmení

jméno poslední známé 
 příjmení
původní příjmení odchod
Jan Antoš Antoš 
Miroslav Bádal Bádal 
Eva Cudlínová Malá 
Petr Dostál Dostál 
Helena Doušková Doušková 
David Dytrich Dytrich 
Milada Fiedlerová Paulová 
Renata Galliová Lutrýnová 
Zdenka Haluzová Chalabalová 
Miroslav Hrabal Hrabal 
Jaroslav Chrt Chrt 
Daniel Chudoba Chudoba 
Jiří Judl Judl 
Iva Kadlecová Formánková 
Luboš Kašpar Kašpar 
Hana Křelinová Miškovská 
Blanka Lípová Skleničková 
Jaroslava Michálková Elbrsová 
Josef Novák Novák 
Renata Nováková Marková 
Věra Novotná Straková 
Olga Ruckstuhl Kadlecová 
Dagmar Schwarzová Štiková 
Pavel Smetana Smetana 
Petr Soukup Soukup 
Helena Stárková Vorlíčková 
Marcela Šmidrkalová Buchtíková 
Marie Šulcová Řeháková 
Jan Tyc Tyc 
Jana Večeřová Zemanová 04.04.2013
Naděžda Vilhelmová Fidlerová 
Olga Voříšková Sloupová 
Vladimíra Zdobinová Frantíková 

Žákem 1.C (1969-1970) byl ještě Živojín Dupač, který byl zpočátku předsedou třídy.
Po čase však byl nejprve z funkce předsedy třídní profesorkou sesazen a na
konci prvního ročníku kvůli značné neomluvené absenci ze studia vyloučen.

 

Třídní funkce
[
úvod a seznam žáků] [zasedací pořádek]


 

Zasedací pořádek
[
úvod a seznam žáků] [třídní funkce]

1969-1970 (1.C)

             ------ tabule ------
-------------------
   učitel
-------------------
-----------|----------- ---------|----------
Řeháková  Chalabalová Zemanová Formánková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Skleničková  Kadlecová Lutrýnová    Malá Vorlíčková Buchtíková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Doušková    Marková Soukup    Hrabal Paulová    Štiková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Straková   Fidlerová Chudoba    Novák Tyc      Dytrich
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Frantíková |  Elbrsová Dostál    Kašpar Judl       Antoš
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Miškovská   Sloupová Bádal  |   Dupač Chrt      Smetana
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------

1970-1973 (2.-4.C)

             ------ tabule ------
-------------------
   učitel
-------------------
-----------|----------- ---------|----------
Řeháková  Chalabalová Zemanová Formánková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Skleničková  Kadlecová Lutrýnová    Malá Vorlíčková Buchtíková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Doušková    Marková Soukup     Bádal Paulová    Štiková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Straková   Fidlerová Chudoba    Novák Tyc      Dytrich
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Frantíková |  Elbrsová Dostál    Kašpar Judl       Antoš
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Miškovská   Sloupová        Hrabal Chrt      Smetana
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------

[úvod a seznam žáků] [třídní funkce] [zasedací pořádek]