[bez diakritiky]

Gymnasium Přípotoční 1.-4.C 1969-1973
[Úvodní strana]

Seznam žáků
[třídní funkce] [zasedací pořádek]

Podle původního příjmení

jméno původní příjmení  poslední známé
příjmení
Jan Antoš Antoš
Miroslav Bádal Bádal
Marcela Buchtíková Šmidrkalová
Petr Dostál Dostál
Helena Doušková Doušková
David Dytrich Dytrich
Jaroslava Elbrsová Michálková
Naděžda Fidlerová Vilhelmová
Iva Formánková Kadlecová
Vladimíra Frantíková Zdobinová
Miroslav Hrabal Hrabal
Zdenka Chalabalová Haluzová
Jaroslav Chrt Chrt
Daniel Chudoba Chudoba
Jiří Judl Judl
Olga Kadlecová Ruckstuhl
Luboš Kašpar Kašpar
Renata Lutrýnová Galliová
Eva Malá Cudlínová
Renata Marková Nováková
Hana Miškovská Křelinová
Josef Novák Novák
Milada Paulová Fiedlerová
Marie Řeháková Šulcová
Blanka Skleničková Lípová
Olga Sloupová Voříšková
Pavel Smetana Smetana
Petr Soukup Soukup
Věra Straková Novotná
Dagmar Štiková Schwarzová
Jan Tyc Tyc
Helena Vorlíčková Stárková
Jana Zemanová Večeřová

Podle posledního známého příjmení

jméno poslední známé 
 příjmení
původní příjmení odchod
Jan Antoš Antoš 
Miroslav Bádal Bádal 
Eva Cudlínová Malá 
Petr Dostál Dostál 
Helena Doušková Doušková 
David Dytrich Dytrich 
Milada Fiedlerová Paulová 
Renata Galliová Lutrýnová 
Zdenka Haluzová Chalabalová 
Miroslav Hrabal Hrabal 
Jaroslav Chrt Chrt 
Daniel Chudoba Chudoba 
Jiří Judl Judl 
Iva Kadlecová Formánková 
Luboš Kašpar Kašpar 
Hana Křelinová Miškovská 
Blanka Lípová Skleničková 
Jaroslava Michálková Elbrsová 
Josef Novák Novák 
Renata Nováková Marková 
Věra Novotná Straková 
Olga Ruckstuhl Kadlecová 
Dagmar Schwarzová Štiková 
Pavel Smetana Smetana 
Petr Soukup Soukup 
Helena Stárková Vorlíčková 
Marcela Šmidrkalová Buchtíková 
Marie Šulcová Řeháková 
Jan Tyc Tyc 
Jana Večeřová Zemanová 04.04.2013
Naděžda Vilhelmová Fidlerová 
Olga Voříšková Sloupová 
Vladimíra Zdobinová Frantíková 


Žákem 1.C (1969-1970) byl ještě Živojín Dupač, který byl zpočátku předsedou třídy.
Po čase však byl nejprve z funkce předsedy třídní profesorkou sesazen a na
konci prvního ročníku kvůli značné neomluvené absenci ze studia vyloučen.


 

Třídní funkce
[
úvod a seznam žáků] [zasedací pořádek]


 

Zasedací pořádek
[
úvod a seznam žáků] [třídní funkce]

1969-1970 (1.C)

             ------ tabule ------
-------------------
   učitel
-------------------
-----------|----------- ---------|----------
Řeháková  Chalabalová Zemanová Formánková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Skleničková  Kadlecová Lutrýnová    Malá Vorlíčková Buchtíková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Doušková    Marková Soukup    Hrabal Paulová    Štiková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Straková   Fidlerová Chudoba    Novák Tyc      Dytrich
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Frantíková |  Elbrsová Dostál    Kašpar Judl       Antoš
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Miškovská   Sloupová Bádal  |   Dupač Chrt      Smetana
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------

1970-1973 (2.-4.C)

             ------ tabule ------
-------------------
   učitel
-------------------
-----------|----------- ---------|----------
Řeháková  Chalabalová Zemanová Formánková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Skleničková  Kadlecová Lutrýnová    Malá Vorlíčková Buchtíková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Doušková    Marková Soukup     Bádal Paulová    Štiková
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Straková   Fidlerová Chudoba    Novák Tyc      Dytrich
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Frantíková |  Elbrsová Dostál    Kašpar Judl       Antoš
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Miškovská   Sloupová        Hrabal Chrt      Smetana
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------


[úvod a seznam žáků] [třídní funkce] [zasedací pořádek]

 
[s diakritikou]

Gymnasium Pripotocni 1.-4.C 1969-1973
[Uvodni strana]

Seznam zaku
[tridni funkce] [zasedaci poradek]

Podle puvodniho prijmeni

jmeno puvodni prijmeni  posledni zname
prijmeni
Jan Antos Antos
Miroslav Badal Badal
Marcela Buchtikova Smidrkalova
Petr Dostal Dostal
Helena Douskova Douskova
David Dytrich Dytrich
Jaroslava Elbrsova Michalkova
Nadezda Fidlerova Vilhelmova
Iva Formankova Kadlecova
Vladimira Frantikova Zdobinova
Miroslav Hrabal Hrabal
Zdenka Chalabalova Haluzova
Jaroslav Chrt Chrt
Daniel Chudoba Chudoba
Jiri Judl Judl
Olga Kadlecova Ruckstuhl
Lubos Kaspar Kaspar
Renata Lutrynova Galliova
Eva Mala Cudlinova
Renata Markova Novakova
Hana Miskovska Krelinova
Josef Novak Novak
Milada Paulova Fiedlerova
Marie Rehakova Sulcova
Blanka Sklenickova Lipova
Olga Sloupova Voriskova
Pavel Smetana Smetana
Petr Soukup Soukup
Vera Strakova Novotna
Dagmar Stikova Schwarzova
Jan Tyc Tyc
Helena Vorlickova Starkova
Jana Zemanova Vecerova

Podle posledniho znameho prijmeni

jmeno posledni zname 
 prijmeni
puvodni prijmeni odchod
Jan Antos Antos 
Miroslav Badal Badal 
Eva Cudlinova Mala 
Petr Dostal Dostal 
Helena Douskova Douskova 
David Dytrich Dytrich 
Milada Fiedlerova Paulova 
Renata Galliova Lutrynova 
Zdenka Haluzova Chalabalova 
Miroslav Hrabal Hrabal 
Jaroslav Chrt Chrt 
Daniel Chudoba Chudoba 
Jiri Judl Judl 
Iva Kadlecova Formankova 
Lubos Kaspar Kaspar 
Hana Krelinova Miskovska 
Blanka Lipova Sklenickova 
Jaroslava Michalkova Elbrsova 
Josef Novak Novak 
Renata Novakova Markova 
Vera Novotna Strakova 
Olga Ruckstuhl Kadlecova 
Dagmar Schwarzova Stikova 
Pavel Smetana Smetana 
Petr Soukup Soukup 
Helena Starkova Vorlickova 
Marcela Smidrkalova Buchtikova 
Marie Sulcova Rehakova 
Jan Tyc Tyc 
Jana Vecerova Zemanova 04.04.2013
Nadezda Vilhelmova Fidlerova 
Olga Voriskova Sloupova 
Vladimira Zdobinova Frantikova 


Zakem 1.C (1969-1970) byl jeste Zivojin Dupac, ktery byl zpocatku predsedou tridy.
Po case vsak byl nejprve z funkce predsedy tridni profesorkou sesazen a na
konci prvniho rocniku kvuli znacne neomluvene absenci ze studia vyloucen.


 

Tridni funkce
[
uvod a seznam zaku] [zasedaci poradek]


 

Zasedaci poradek
[
uvod a seznam zaku] [tridni funkce]

1969-1970 (1.C)

             ------ tabule ------
-------------------
   ucitel
-------------------
-----------|----------- ---------|----------
Rehakova  Chalabalova Zemanova Formankova
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Sklenickova  Kadlecova Lutrynova    Mala Vorlickova Buchtikova
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Douskova    Markova Soukup    Hrabal Paulova    Stikova
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Strakova   Fidlerova Chudoba    Novak Tyc      Dytrich
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Frantikova |  Elbrsova Dostal    Kaspar Judl       Antos
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Miskovska   Sloupova Badal  |   Dupac Chrt      Smetana
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------

1970-1973 (2.-4.C)

             ------ tabule ------
-------------------
   ucitel
-------------------
-----------|----------- ---------|----------
Rehakova  Chalabalova Zemanova Formankova
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Sklenickova  Kadlecova Lutrynova    Mala Vorlickova Buchtikova
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Douskova    Markova Soukup     Badal Paulova    Stikova
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Strakova   Fidlerova Chudoba    Novak Tyc      Dytrich
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Frantikova |  Elbrsova Dostal    Kaspar Judl       Antos
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------
Miskovska   Sloupova        Hrabal Chrt      Smetana
-----------|----------- ---------|---------- ----------|-----------


[uvod a seznam zaku] [tridni funkce] [zasedaci poradek]